ОСТАНИ НА ЛИНИЯ

ПОСЛЕДВАЙ НИ

Авторско право:


Всички права върху произведенията на тази интернет страницата, в това число, но не само правата върху текстове, снимки, изображения, дизайн, наименования, бази данни, компютърни програми, информация и др. („Съдържанието“) са изключителна собственост на Радостина Колева („Собственика“). Собственикът и си запазва всички права върху Съдържанието. Всяко използване на Съдържанието или част от него, в това число, но не само копиране, публикуване, публично показване, възпроизвеждане, разпространение, модифициране и др. следва да е в съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Моля, уважавайте авторските права и спазвайте приложимото законодателство.

Използване на сайта:


Собственикът не поема и не носи никаква отговорност за каквито и да било вреди, възникнали във връзка с използването или с невъзможността за използване на интернет страницата и на Съдържанието.

Собственикът си запазва правото да променя, спира и забранява използването на интернет страницата и Съдържанието и не гарантира достъп до същите.

В случай, че интернет страницата съдържа линкове към други сайтове, Собственикът не поема гаранции и отговорност за тяхното използване по какъвто и да било начин.

Не копирайте, моля! Повече - на radostinasing@gmail.com