Фина, но не и лъкатушеща, сладка, но не и наивна, талантлива, но без преекспонация на