Има едно семенце в българския спринт, което е много екзотично и модерно, интензивно живеещо и