Бил е на върха в балетното майсторство, бил е там, където всеки талантлив човек заслужава,