Професор, с когото се общува с такава лекота, че ти става приятно. Приветлив и забавен.