Алтернативна и различна, емоционална и същевременно като малко момиче, свило се в ъгъла с широко