Любопитен момент е да станеш свидетел на притеснителен актьор, който, въпреки ефектността на професията си,