Когато заключат някого в определена рамка и той няма как да излезе от нея, тогава