Той няма нужда от клишета за специфичния му тембър, няма нужда от изричания на думи,