Ако мога да използвам спортни термини, бих класирала журналиста Георги Милков в дисциплините „бягане с