Лили е онази бойната и лудата във филма „Бензин“ – общо взето непознато лице в