Да живееш в реалния живот, знаейки последствията от действията си, да знаеш, че всекидневните ти