Десетина години тя е подвластна на скоростта. Телевизията го е изисквала от нея. Но ето,