С Даниел си направихме един добре озвучен разговор – с въодушевление, с патос, отидохме далеч