Да се родиш без дясна длан, но да отчетеш това като привилегия. Да започнеш с