Да фиксираш себе си на съвсем различно поприще, когато години наред си бил в телевизора