Вълнуващо е да видиш, че един човек се опитва да вмъкне в един театър вдъхновение