Майстор-сладкар, който изглежда като модел или човек на изкуството, напъхан в съвършена визия? Както и