Да общуваш чрез музиката е като да отвориш кутийка с тайни и да не знаеш