Когато си търсиш приятен събеседник, а попадаш на нещо повече от това… Когато няма нужда