Тя не е от хората, които се опитват да се скрият зад една усмивка, за