Дария Симеонова в момента е онази жена, която е непоколебима и която е „огън и