Да си живял в голямо семейство с три деца вероятно е свързано с всякакви вълнения.