Колко е хубаво, когато талантливите хора са и мислещи, когато думите им не чезнат в