Той е имал живот не като на детето-чудо, което играе представления от малко пред родителите