Има хора, спрямо които нямаме нужда от лабиринти и пътешествия, за да стигнем до тях,