Все си мисля, че ролята на актьора не е да развява себе си наляво и