Често човек се опитва да разгърне потенциала си на максимум с течение на времето, но