Когато си убеден във възможностите си, чувстваш се отговорен и знаеш, че за да успееш