Когато автентичността ти е толкова силна, неизменно привличаш към себе си хора. Знам, че актьорите