Той не е от хората, които гледат в една точка, взират се в тавана и