Изобщо не съм си мислила, че един диригент може да влияе с харизмата си така,