Когато се отърсиш от илюзиите и видиш, че дори и да си спечелил „Гласът на