Социалните мрежи го побъркват и са нещо, което е много далеч от него, затова –