В ателието на тавана в дунавското градче Лом Мария изкарва целия си ден. Кротко и търпеливо