3 години след първата ни среща, Дария Симеонова отново е в Cultinterview. Променена, спокойна, отдадена на семейството си и на сина си Макс, но и с мисъл за прехвърляне на енергията си в театъра (б.а. отново, идва си, в театър „София) и в снимките на нов филм.