Все същата усмивка, все същото настроение, което тя отново разнася из bTV. Елена Яръмова беше в Cultinterview.com преди цели три години, а точно след завръщането ѝ след майчинство, видео-територията ни я посреща с особена тръпка. Както е при старите приятелства.